Ik ben werkzaam op twee verschillende IKC's van Kinderopvang Zonnekinderen. Op de ene locatie werk ik op de kinderdagopvang met kinderen van 0 tot 4 jaar en op de andere locatie werk ik op de BSO met kinderen van 4 tot 12 jaar. Het fijne van werken bij Zonnekinderen is dat we kinderen niet alleen stimuleren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, maar dat we ze ook een huiselijke en vertrouwde plek bieden waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn.

Bij Zonnekinderen krijg je de kans om je te blijven ontwikkelen en bij te blijven in de veranderingen in de kinderopvang. Dit in de vorm van cursussen en workshops. Binnen Zonnekinderen zijn we allemaal zelfstandige teams waarin we veel vrijheid krijgen om onze idee├źn te ontwikkelen en uit te voeren binnen het beleidsplan. Mee denken om de organisatie nog beter te maken wordt op prijs gesteld. Kortom, ik heb het binnen Zonnekinderen erg naar mijn zin!  

Mijn rol als vertrouwenspersoon

Buiten mijn rol als pedagogisch medewerkster, ben ik ook vertrouwenspersoon binnen de organisatie. In 2018 heb ik de opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd. Collega's kunnen bij mij terecht met meldingen en/of klachten over ongewenst gedrag als agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Ik onderneem actie, verwijs, begeleid, adviseer en ondersteun. Alle informatie die ik krijg is vertrouwelijk, ik heb een geheimhoudingsplicht. Mijn rol als vertrouwenspersoon is niet alleen een verrijking van mijn werk, maar ook voor mij als persoon.

 

Top