Ook werken in een IKC?

Ik heb gekozen voor dit werk omdat ik graag kinderen de extra aandacht wil geven die ze soms nodig hebben om verder te groeien en te ontwikkelen. Het is mooi om te zien hoe ze stapjes maken, daar geniet ik dan echt van. Op de BSO krijg je vaak weer een heel andere kant te zien van een kind. Dan zijn ze in hun vrije tijd met vriendjes en vriendinnetjes, genieten ze van het samen spelen en de activiteiten die we met ze doen.
Een fijne samenwerking tussen pedagogisch medewerker en leerkracht is heel belangrijk. Samen zorg je voor een goede en veilige basis zorgen, waar kinderen optimaal van kunnen profiteren.

Sandra Loeters – Aarntzen

Hoi! Word jij mijn collega?

Ik ben werkzaam op twee verschillende IKC's van Kinderopvang Zonnekinderen. Op de ene locatie werk ik op de kinderdagopvang met kinderen van 0 tot 4 jaar en op de andere locatie werk ik op de BSO met kinderen van 4 tot 12 jaar. Het fijne van werken bij Zonnekinderen is dat we kinderen niet alleen stimuleren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, maar dat we ze ook een huiselijke en vertrouwde plek bieden waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn.

Lidy Steenkamp, pedagogisch medewerkster KDV/BSO

Top