Ook werken in een IKC?

Ik heb gekozen voor dit werk omdat ik graag kinderen de extra aandacht wil geven die ze soms nodig hebben om verder te groeien en te ontwikkelen. Het is mooi om te zien hoe ze stapjes maken, daar geniet ik dan echt van. Op de BSO krijg je vaak weer een heel andere kant te zien van een kind. Dan zijn ze in hun vrije tijd met vriendjes en vriendinnetjes, genieten ze van het samen spelen en de activiteiten die we met ze doen.
Een fijne samenwerking tussen pedagogisch medewerker en leerkracht is heel belangrijk. Samen zorg je voor een goede en veilige basis zorgen, waar kinderen optimaal van kunnen profiteren.

Sandra Loeters – Aarntzen

Hoi! Word jij mijn collega?

Ik ben werkzaam op een kinderdagverblijf, hier werk ik op de peutergroep met kinderen van twee tot vier jaar. Ik vind het erg leuk om met de kinderen in gesprek te gaan over de thema’s die aan bod komen,  maar ook de spontane gesprekken die vanuit het kind zelf komen.

Sandra Loeters, pedagogisch medewerkster KDV

Top