Als je bij Zonnekinderen wilt komen werken als pedagogisch medewerker is het van belang dat je een beroepsopleiding geldend voor de kinderopvang hebt afgerond.

In het onderstaande overzicht kun je terug lezen welke opleidingen volstaan om bij ons te komen werken op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

Download de kwalificatie-eis pedagogisch medewerkers

Top